Documenten

Hier vind u een aantal beleidsprotocollen en andere praktische documenten

Formulier verlofaanvraag kort

BIG formulier (medicijnen verstrekking leerlingen)

Protocol medisch handelen

Visiedocument 23-27 SBO het Zilverlicht

Schoolondersteuningsprofiel 2023 SBO het Zilverlicht

Sociaal veiligheidsplan SBO het Zilverlicht

Stappenplan anti-pestaanpak

Schoolplan 2023-2027 SBO het Zilverlicht

Klachtenregeling Leerrijk 

Doorstroomschema aanmelding VO