Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn in 2022 opnieuw besproken en vastgesteld:
Vertrouwen – Verantwoordelijkheid – Reflectieve communicatie

Deze kernwaarden zijn uitgangspunt voor alle medewerkers om goed samen te werken ten behoeve van de leerlingen! We hebben het vertaald naar een aantal leidende principes die voor leerlingen, ouders en medewerkers leidraad zijn: