OR

Aan het Zilverlicht is een Ouderraad (OR) verbonden, die praktisch samenwerkt met de school. Dankzij de hulp van deze ouders kunnen we allerlei feesten en activiteiten samen met de leerlingen vieren.

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. Deze ouders hebben als doel gesteld de kinderen van SBO Het Zilverlicht een extra plezierige schooltijd te bezorgen.
De ouders helpen bij het organiseren van diverse activiteiten zoals bv het Sinterklaasfeest en de Koningsspelen. Verder organiseert de oudervereniging bijvoorbeeld extra schoonmaakmomenten en helpt ze met het versieren rondom de feestdagen en thema´s waar de school aandacht aan besteedt. Daarnaast wordt de hulp van de OR ook ingeschakeld wanneer er tijdens een informatieavond, thema-avond, of afscheidsavond koffie en thee geschonken moet worden.
De ouderraad vergadert ca. 6 keer per jaar in aanwezigheid van twee teamleden. De vergaderingen zijn op school en zijn openbaar. De data staan in de ouderkalender vermeld. Ook wordt er een keer per jaar met de MR overlegd. Op deze manier wordt de organisatie van activiteiten goed afgestemd op het schoolprogramma. De bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage wordt afgestemd met de schooldirectie.

De oudervereniging is te bereiken via de collega:
ciscaleijten@leerrijk.nl
barbaraschuermans@leerrijk.nl