Missie & Visie

Onze onderwijsvisie voor het Zilverlicht is in 2023 teambreed vastgesteld en is weergegeven in onderstaande tekening. De visie is uitgangspunt voor ons handelen.

De visie tekening is een schematische weergave van ons schoolgebouw

Waarom geeft het Zilverlicht het onderwijs op deze manier vorm? Omdat we leerlingen gunnen dat ze  zichzelf ontwikkelen door te leren met plezier!
Wat biedt het Zilverlicht aan z’n leerlingen? De hoge rechte ramen staan voor de pijlers van ons onderwijs: Taal, Rekenen, Burgerschap en Oriëntatie op het leven.
Aan welke voorwaarden werkt het Zilverlicht, zodat leerlingen van het onderwijs kunnen profiteren?  Van belang is dat leerlingen en medewerkers sociale veiligheid ervaren binnen de schoolmuren en dat er aandacht is voor het welbevinden van leerlingen. We gaan op zoek naar kansen voor elke leerling. De school is een oefenplaats (dus fouten maken mag) en er is ruimte voor leerlingen en ouders om te participeren in de school (meedenken en meepraten)
Hoe geeft het Zilverlicht z’n onderwijs vorm? In de boom ziet u vooral hoe we ons onderwijs vorm willen geven. Denk hierbij aan bewegend leren, korte lijnen met de ouders, door het bieden van structuur en voorspelbaarheid etc.

De zon geeft onze kernwaarden aan; we willen werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. In ons werk en onze communicatie kijken we naar onszelf en de ander en geven elkaar feedback om zo sterker te worden in ons professioneel handelen.

Download Visie tbv schoolplan 23-27

“Het ontwikkelen van jezelf, door te leren met plezier.”

Het Zilverlicht