BVL

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer, daarom moeten ze leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.

Het keurmerk bestaat uit een aantal onderdelen:

Onze school heeft sinds 2005 het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Om dit keurmerk te verdienen moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Sinds 2019 heeft de school hiervoor een bronzen keurmerk gekregen.

Wij werken met de leerlingen en ouders aan de verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door om het jaar een Streetwise dag te organiseren op school. Naast de methode lessen die gegeven worden in alle groepen, gaan we ook de praktijk in om daar te oefenen. De bovenbouwgroepen doen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Daarnaast besteden we in groep 8 aandacht aan de route van huis naar vervolgschool.