Buitenschoolse opvang

Er is geen vaste buitenschoolse opvang gekoppeld aan het Zilverlicht. Dit komt deels omdat onze leerlingen uit een bredere regio afkomstig zijn. Ook is de reguliere buitenschoolse opvang niet altijd passend bij wat onze leerlingen nodig hebben. Het is aan ouders zelf om de buitenschoolse opvang te organiseren, wanneer dit omwille van de thuissituatie nodig is.