Plaatsingsruimte / wachtlijst

Ieder schooljaar wordt opnieuw gekeken naar het benodigde aantal klassen. Veel nieuwe leerlingen stromen in aan het begin van een nieuw schooljaar. Maar ook tussentijds worden leerlingen aangemeld. Dat betekent soms dat er in bepaalde groepen niet direct een plekje vrij is. We houden u via deze website hiervan op de hoogte.

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe leerlingen in de leeftijd van groep 3 en groep 5. In alle andere groepen is nog wel plaats.