Ons onderwijs

Veel van onze leerlingen hebben moeite met leren. Of ze hebben moeite om zich op het leren te concentreren. Dat betekent iets voor de manier van onderwijs aanbieden. Ons doel daarbij is dat de leerlingen de bij hen passende leerdoelen kunnen behalen.

Op het Zilverlicht gebruiken we 3 leerroutes voor de kinderen. Elke route werkt naar een eigen eindniveau toe en heeft zijn eigen doelen en lesstof. We noemen dat werken met leerlijnen. We bekijken elk jaar opnieuw voor elk kind welke route en dus welk aanbod het best passend is.
In de praktijk betekent dit dat we in elke klas maximaal 3 niveaugroepjes hebben. Door groepsoverstijgend te werken met de parallelgroep of in de eigen klas in circuitvorm, kunnen we elk groepje een eigen passende instructie en verwerking geven.
Voor onze leerlingen is het daarnaast belangrijk dat de manier waarop we lesgeven hen activeert, uitnodigt en prikkelt. Soms zijn dat lessen uit de methode. Bewegend leren en betekenisvol leren zijn voor onze leerlingen nog krachtiger. Dat passen we dan ook veel toe!