Schoolplan

Een schoolplan is een plan waarbij de school in grote lijnen aangeeft aan welke ontwikkelpunten we in de de komende planperiode van vier jaar gaan werken. Het is een intern document, bedoeld om onszelf steeds te verbeteren zodat de leerlingen daarvan profiteren.

In de schooljaren tussen augustus 2023 en juni 2027 houden we ons vooral bezig met een aantal speerpunten, zoals

U kunt het hele document hier inzien.