MR

Op het Zilverlicht is een actieve medezeggenschapsraad (MR) die goed meedenkt over het schoolbeleid.

Ouders en school:
In de MR van het Zilverlicht denken enkele ouders en enkele teamleden mee over de schoolontwikkeling. De MR heeft advies en/of instemmingsrecht op grote thema’s binnen de school. Ook wordt de MR betrokken bij sollicitatieprocedures voor nieuwe medewerkers.      

De MR van onze school bestaat uit 6 personen, drie ouders en drie personeelsleden. 

De MR komt 6-7 x per schooljaar bijeen. De directeur is het eerste deel van de vergadering aanwezig voor  introductie en toelichting op onderwerpen.  Formeel maakt de directeur geen deel uit van de MR. 

Wat wordt er besproken in de MR?
Alle schoolbeleidszaken worden in de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: schoolbegroting, belangrijke zaken rondom het gebouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook over nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT. 

Meer informatie?
Neem voor informatie of vragen contact op met de MR via een van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. Het mailadres is mrhetzilverlicht@leerrijk.nl U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd staan in de jaarkalender op deze website en worden ook in de nieuwsflits aangekondigd. Fijn als u even doorgeeft als u van plan bent om te komen.