Ouderbetrokkenheid

We vinden een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Uiteraard rondom de ontwikkeling van het eigen kind.
Daarnaast stellen we prijs op schoolbrede samenwerking met ouders.

We kennen binnen het Zilverlicht verschillende manieren waarbij schoolbrede ouderbetrokkenheid wordt ingezet. Ouderpanelavonden, thema avonden en deelname van ouders in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.